Gullsjö Lantbruk

Vår väg till gott kött

Stacks Image 18

Erfarenhet

Jag har jobbat 25 år som kock. Faktum är att jag blev utsedd till årets köttkock 1997. Redan då visste jag att djurets ras, ålder och kön har störst inverkan på köttets kvalité. Självklart finns det även andra faktorer med, som djuromsorg, transport och slakt.
Stacks Image 19
Stacks Image 20

Omsorg

Vägen till gott kött går genom stor omsorg om djuren. Daglig kontakt med dem gör dem lugna och vana vid människor och vi följer dem ända till slakt.

Våra djur är betande djur med flera funktioner. Landskapet hade aldrig varit så vackert utan deras hjälp men det är också en orsak till gott kött. Det är stor skillnad på djur som går på naturligt bete och på djur som äter industriproducerat foder. Betande djur får en stor mängd omega 3 i köttet, vilket är bra ur så väl smak- som näringssynpunkt.

Tålamod

Ett djur som växer långsammare får mer fett och köttet blir mer marmorerat. Marmorering är fett som är insprängt i köttet och fungerar som en smakbärare. Många är rädda för kött med mycket fett men kom ihåg att en del av fettet smälter vid tillagningen. Välj marmorerat kött, så känner du själv skillnaden!

Kvigor och kastrerade ungtjurar ger ett mycket gott kött. De växer långsamt och vid ca 24 månader har de ett marmorerat och mört kött och är färdiga att slaktas. Ungtjurar växer betydligt snabbare och har inte samma marmorering medan kor som oftast lever betydligt längre kan bli väldigt feta.
Stacks Image 21

Det här var några av de faktorer som vi kan påverka på gården,
nu är det upp till er att sätta smak!

© Gullsjö Lantbruk HB 2013

www.gullsjolantbruk.se
kontakt@gullsjolantbruk.se

Gullsjö 25 911 91 Vännäs
0703-54 27 01