Gullsjö Lantbruk

Gårdens historia

Stacks Image 7

Byn Gullsjö blir till

Gullsjö bys marker omnämns i protokoll från hösttinget i Ume socken 1691. Frågan gällde bönder från omgivande byar och deras rätt till slåtter vid sjön Gullsjön. 1692 besöktes Gullsjö av synemän för att avgöra tvisten.

Historieskrivare tror att sjön med sitt område av starrförekomst var bekant med sitt namn kanske så tidigt som under 1400-talet och fått namnet efter Gulle Jonsson eller Jon Gulleson från Stärkesmark.Det första omnämnandet av nybygge i Gullsjö finns från 1787 och innan 1800 skrivs finns två nybyggare i byn.
Stacks Image 8
Stacks Image 9

Gårdarnas ursprung

Gullsjö Lantbruks gårdar härstammar i sina nuvarande former i huvudsak från laga skiftet som genomfördes 1872. Viss nyodling genomfördes under 1950- och 1960-talen. Ingemar är fjärde generationen på samma plats. Andreas köpte sin gård av Nils-Olov Fridolfsson vars farfar färvärvade gården 1897. Gullsjö Lantbruk brukar för närvarande ca 100 hektar inom byarna Gullsjö och Fagerlund samt Näsland, som går i rå med Gullsjö, men hör till Umeå kommun.

Upprustning och utveckling

Delar av Andreas gamla ladugård härstammar från 1930. Den fick en upprustning på 50-talet. 1977 byggdes den om och till för att rymma 26 mjölkkor plus ungdjur. 2007 byggdes detta stall om till lösdrift för dikor med 32 liggplatser. En ytterligare stallbyggnad med 65 liggbås för uppfödning av ungnöt slakt uppfördes 2010. Ingemars ladugård härstammar från 1930 då hans farfar byggde den. Ladugården har moderniserats i omgångar. 1944 inköptes mjölkningsmaskin. 1951 gjöts betonggolv och monterades stålinredning. 1988 fick lagårn utgödsling och vid senaste tillfället, 1999, byggdes den om till lösdrift. Den rymmer idag 28 dikor.

Båda gårdarna har haft mjölkproduktion som huvudverksamhet. Grisar fanns på gårdarna vid några tillfällen under 60-talet men blev aldrig av någon omfattning. Köttproduktion med nötkreatur förekom endast som komplement när tjurkalvar föddes istället för kvigkalvar. 1982 bildades Gullsjö Lantbruk HB, vilket innebar att mjölkkorna koncentrerades till det ena stallet och ungdjur i det andra. 1982 fanns det i Gullsjö-Fagerlund sex mjölkproducenter. Den sista mjölkkon i byn såldes 2007 då det enda djurhållande företaget, Gullsjö Lantbruk HB, övergick till köttdjur och köttproduktion. Fram till ungefär 1980 var hö den dominerande grödan men sedan har alltmer grovfoder bärgats som ensilage och numera lagras allt grovfoder som ensilage.
Stacks Image 10
Stacks Image 11
Stacks Image 12

© Gullsjö Lantbruk HB 2013

www.gullsjolantbruk.se
kontakt@gullsjolantbruk.se

Gullsjö 25 911 91 Vännäs
0703-54 27 01